تیم اجرایی

معرفی راهبران و تیم اجرایی شیرازلاگ

راهبران منتخب شیرازلاگ در سال ۹۹

امین خزاعی مریم بهزادی محمد میرشائی سید صالح شجاعی سعید بستان دوست


گرافیک

مریم بهزادی محسن نظام‌الملکی امین خزاعی


توسعهٔ سایت

مریم بهزادی امین خزاعی محمد میرشائی محسن نظام‌الملکی وجیهه نیکخواه پویا برزگر زهره بیضاوی بابک رزمجو شهرام شایگانی


رادیولاگ

مهدی مهاجر


شبکه‌های اجتماعی

وجیهه نیکخواه محمد شعاعی محمد میرشائی مریم بهزادی


برنامه‌ریزی و هماهنگی جلسات

مریم بهزادی امین خزاعی محمد شعاعی