جلسه ۳۷

bash

در جلسه ۳۷ ام شیرازلاگ، در ابتدا توسط جناب آقای امیرصمیمی مقدمه ای پیرامون پوسته در لینوکس، استاندارد POSIX و تاریخچه Bash بیان شد. سپس متغیرها، گرفتن ورودی، چاپ کردن خروجی، حلقه های if، while ، for و case مطرح گردید. همچنین یک برنامه برای انتقال فایل ها نوشته شد و اعضای شرکت کننده در جلسه، در حین ارائه کدها را پیاده سازی و تست می نمودند.

در ادامه جلسه شرکت کنندگان با تکنولوژی های قدیمی بیشتر آشنا شدند و به بررسی آنها پرداختند. در پایان جلسه نیز از آقای بهروزی که در یک سال گذشته جلسات لاگ در شرکت ایشان برگزار می‌شد؛ تقدیر و تشکر شد.

index ۲

۳ ۴