جلسه ۲۷

Air crack

در ابتدای این جلسه که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، پیمان توضیحاتی در زمینه‌ی air crack ارائه داد. سپس آقای فیروزی به صورت مختصر آموزشی در زمینه‌ی برنامه‌نویسی اسکرچ ارائه دادند. سپس برنامه ریزی‌های دوره‌ی آموزشی اسکرچ پیگیری شد.

photo_2015-08-14_22-31-02

photo_2015-08-14_22-31-13